پیش دبستانی و دبستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل (شعبه شهید کشوری) اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

برگزاری کلاسهی آنلاین تابستانی در دبستان پسرانه حضرت ابوالفضل (ع)-کشوری

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان حضرت ابوالفضل (ع) شعبه شماره ۵ ،مورخ ۲۴ تیرماه ۹۹

آشنایی با کارگروه تخصصی پژوهش وایده پردازی مجتمع آموزشی حضرت ابوالفضل علیه السلام(ماحا)

کارگروه تخصصی پژوهش وایده پردازی مجتمع آموزشی حضرت ابوالفضل علیه السلام(ماحا) با عضویت موسس و مدیر عامل محترم مجتمع جناب آقای محمدی ومدیران مدارس ومدیران it مجتمع خانم دکتر امینی وخانم دکتر متقیان با هدف" ارتقاء سطح کیفی آموزش "درمجتمع آموزشی حضرت ابوالفضل"ع"از طریق تحقیق وپژوهش درزمینه شناسایی،بررسی،مناسب سازی وبه کارگیری تجارب وایده ها ونوآوری های آموزشی وتربیتی سایر مدارس استان،کشور وبه ویژه مدارس پیشرو درکشورهای پیشرفته جهان به لحاظ مسائل آموزشی تشکیل می شود.
کارگروه "ماحا" که جلسات خود را هردوهفته یکبار تشکیل می دهد از تاریخ ۱۸ خردادماه سال جاری فعالیت خود را آغاز نموده وتاکنون دو نشست علمی وتخصصی داشته است‌.


محورهای اصلی جلسات:
-بررسی نظام های آموزشی کشورهای پیشرفته دربحث آموزش وپرورش.
-بررسی سبک های آموزش غیرحضوری(مجازی) سایر کشورها ونرم افزارهای مورد استفاده آنان.
-برنامه ریزی جهت آموزش معلمان به منظور ارتقاء سطح توانایی آنان جهت آموزشهای آنلاین ومجازی.
-برنامه ریزی وسرمایه گذاری به منظور تجهیز مدارس تحت نظر "ماحا"به مدرن ترین وکاربردی ترین سیستم های آموزش مجازی.
-بهره گیری از تجارب سایر کشورها درزمینه به کارگیری" آموزش معکوس" با توجه به شرایط موجود حاکم بر مدارس.
-برنامه ریزی درزمینه چگونگی آموزش در زمان شیوع کرونا وپساکرونا.
-تدوین برنامه سالانه مدارس با رویکرد آموزشهای مجازی.

شایان ذکر است کارگروه "ماحا" آمادگی دعوت از اساتید،کارشناسان وافراد صاحب نظرو باتجربه درزمینه مسائل آموزشی وتربیتی رادارد.

تکمیل پروژه طراحی و ساخت نیمکت های اختصاصی پیش دبستانی و دبستان حضرت ابوالفضل (ع) -شعبه کشوری

بازدید علمی وآموزشی بازار گل گیاه کلاس های اول ودوم

همایش پیاده روی خانوادگی جاده سلامت

جشن قرآن کلاس اول

بازدید علمی از موزه آب کلاس های سوم

اردوی سرزمین عجایب پیش دبستانی

اردوی آموزشی وعملی خانه بازی پیش دبستانی

مشاهده مطالب قدیمی تر...