پیش دبستانی و دبستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل (شعبه شهید کشوری) اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

لینک ورود به کلاس تابستانی پایه اول دبستان (400-99)

لینک ورود به کلاس اول دبستان خانم رضایی

برای ورود به کلاس  اول ساعت 9:45 الی 10:45 روزهای یکشنبه،سه شنبه و پنجشنبه، بر روی گزینه زیر کلیک فرمایید:

تذکرات مهم:

 1- پس از کلیک بر روی گزینه " ورود به کلاس" وارد صفحه جدید Adobe Connect خواهید شد. دقت فرمایید در قسمت سمت چپ صفحه ،حتما روی گزینه "Guest" قرار داشته باشید.

2- در قسمت " Name" نام و نام خانوادگی دانش آموز را حتما به صورت کامل و به زبان انگلیسی تایپ فرمایید.

3- در صفحه جدید به شکل زیر گزینه "Open In application" را بزنید.

 4- چنانچه در مرحله بعد با صفحه زیر مواجه شدید گزینه "Open Adobe Connect " را انتخاب فرمایید.در این صورت برنامه " Adobe Connect "  اجرا گردیده و شما در نوبت دریافت اجازه حضور در کلاس قرار می گیرید.

5- پس از تایید معلم کلاس ، شما مجوز ورود به کلاس را یافته و وارد کلاس خواهید شد.

تذکر: از ورود دانش آموزانی که نام و نام خانوادگی آنها به صورت کامل و به زبان انگلیسی تایپ نشده باشد به کلاس درس جلوگیری به عمل آمده  و برای آنها غیبت رد خواهد شد.

تذکر بسیار مهم: لطفا هر دانش آموز بر اساس زمانبندی اعلام شده و حداکثر 10 دقیقه قبل از شروع کلاس ،اقدام به ورود به کلاس نماید. از ورود دانش آموزانی که در خارج از زمانبندی کلاس خود اقدام به ورود به کلاسهای دیگر نمایند جلوگیری به عمل آمده و برای آنها غیبت رد خواهد شد.

تذکر: لطفا پس از پایان زمان کلاس حتما و اکیدا کلاس را ترک فرمایید. در غیر اینصورت از ورود دانش آموز به جلسه بعدی کلاس جلوگیری به عمل می آید.

با سپاس فراوان

فایل های ضمیمه :

لینک ورود به کلاس ریاضی تابستانی پایه پنجم (400-99)

لینک ورود به کلاس ریاضی پنجم خانم کریمی

برای ورود به کلاس ریاضی پنجم ساعت 8 الی 9:30 روزهای یکشنبه،سه شنبه و پنجشنبه، بر روی گزینه زیر کلیک فرمایید:

تذکرات مهم:

 1- پس از کلیک بر روی گزینه " ورود به کلاس" وارد صفحه جدید Adobe Connect خواهید شد. دقت فرمایید در قسمت سمت چپ صفحه ،حتما روی گزینه "Guest" قرار داشته باشید.

2- در قسمت " Name" نام و نام خانوادگی دانش آموز را حتما به صورت کامل و به زبان انگلیسی تایپ فرمایید.

3- در صفحه جدید به شکل زیر گزینه "Open In application" را بزنید.

 4- چنانچه در مرحله بعد با صفحه زیر مواجه شدید گزینه "Open Adobe Connect " را انتخاب فرمایید.در این صورت برنامه " Adobe Connect "  اجرا گردیده و شما در نوبت دریافت اجازه حضور در کلاس قرار می گیرید.

5- پس از تایید معلم کلاس ، شما مجوز ورود به کلاس را یافته و وارد کلاس خواهید شد.

تذکر: از ورود دانش آموزانی که نام و نام خانوادگی آنها به صورت کامل و به زبان انگلیسی تایپ نشده باشد به کلاس درس جلوگیری به عمل آمده  و برای آنها غیبت رد خواهد شد.

تذکر بسیار مهم: لطفا هر دانش آموز بر اساس زمانبندی اعلام شده و حداکثر 10 دقیقه قبل از شروع کلاس ،اقدام به ورود به کلاس نماید. از ورود دانش آموزانی که در خارج از زمانبندی کلاس خود اقدام به ورود به کلاسهای دیگر نمایند جلوگیری به عمل آمده و برای آنها غیبت رد خواهد شد.

تذکر: لطفا پس از پایان زمان کلاس حتما و اکیدا کلاس را ترک فرمایید. در غیر اینصورت از ورود دانش آموز به جلسه بعدی کلاس جلوگیری به عمل می آید.

با سپاس فراوان

 

فایل های ضمیمه :

لینک ورود به کلاس ریاضی تابستانی پایه چهارم (400-99)

لینک ورود به کلاس ریاضی چهارم خانم کریمی

برای ورود به کلاس ریاضی چهارم ساعت 9:45 الی 11 روزهای یکشنبه،سه شنبه و پنجشنبه، بر روی گزینه زیر کلیک فرمایید:

تذکرات مهم:

 1- پس از کلیک بر روی گزینه " ورود به کلاس" وارد صفحه جدید Adobe Connect خواهید شد. دقت فرمایید در قسمت سمت چپ صفحه ،حتما روی گزینه "Guest" قرار داشته باشید.

2- در قسمت " Name" نام و نام خانوادگی دانش آموز را حتما به صورت کامل و به زبان انگلیسی تایپ فرمایید.

3- در صفحه جدید به شکل زیر گزینه "Open In application" را بزنید.

 4- چنانچه در مرحله بعد با صفحه زیر مواجه شدید گزینه "Open Adobe Connect " را انتخاب فرمایید.در این صورت برنامه " Adobe Connect "  اجرا گردیده و شما در نوبت دریافت اجازه حضور در کلاس قرار می گیرید.

5- پس از تایید معلم کلاس ، شما مجوز ورود به کلاس را یافته و وارد کلاس خواهید شد.

تذکر: از ورود دانش آموزانی که نام و نام خانوادگی آنها به صورت کامل و به زبان انگلیسی تایپ نشده باشد به کلاس درس جلوگیری به عمل آمده  و برای آنها غیبت رد خواهد شد.

تذکر بسیار مهم: لطفا هر دانش آموز بر اساس زمانبندی اعلام شده و حداکثر 10 دقیقه قبل از شروع کلاس ،اقدام به ورود به کلاس نماید. از ورود دانش آموزانی که در خارج از زمانبندی کلاس خود اقدام به ورود به کلاسهای دیگر نمایند جلوگیری به عمل آمده و برای آنها غیبت رد خواهد شد.

تذکر: لطفا پس از پایان زمان کلاس حتما و اکیدا کلاس را ترک فرمایید. در غیر اینصورت از ورود دانش آموز به جلسه بعدی کلاس جلوگیری به عمل می آید.

با سپاس فراوان

فایل های ضمیمه :